Entries by admin

Spravodaj Tipy na zvládnutie konca vykurovacej sezóny

Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa niekoľkých tipov na ukončenie vykurovacej sezóny  vo vašej stavbe. Je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve. 06_Tipy na zvládnutie konca vykurovacej sezóny

Prieskum trhu – grafický a výpočtový softvér

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na dodávku grafického a výpočtového softvéru.  Jedná sa o dodanie profesionálneho architektonického programu na vytváranie vizualizácií a kompletných projektov pre návštevníkov, ktorí prejavia záujem o služby expertov. Program by mal byť schopný plynulo prechádzať z 2D  do 3D vizualizácie, vytvárať najrôznejšie rezy, pohľady, vysoko realistické rendre, pracovať […]

Solárne lampy Vám dokážu ušetriť až 80% nákladov na energie

Pri osvetlení v exteriéri je často nutné ešte pred výstavbou zvážiť, kam umiestnite elektrické rozvody a káble. Moderné osvetľovacie systémy však v súčasnosti ponúkajú nové možnosti a pokiaľ sa rozhodnete pre solárne svietidlo, ušetríte značné základy na energiu. Cieľová skupina Majitelia chát a rodinných domov so záhradou, altánkom, bazénom príp. jazierkom, obce, správcovia parkov, cintorínov, záhradkárske osady Vstupná investícia […]

Viete, ako si vybrať vhodný slnečný kolektor?

Na samom začiatku si musíte poznať odpovede na niekoľko najzákladnejších otázok: Na čo majú slúžiť? Na ohrev vody alebo na prikurovanie? Aká je spotreba teplej vody v domácnosti? Aké je optimálne umiestnenie kolektorov? Aké kolektory sú pre konkrétne riešenie najvhodnejšie? Aké je nevyhnutné príslušenstvo? Aký je ročný energetický zisk? Ako zistiť, či sa inštalácia oplatí? […]

O projekte Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí

Eko-Centrum, o.z. a gmina Oświęcim už pomerne dlhú dobu sledujú a zaznamenávajú čoraz vyšší záujem zo strany samospráv, no aj bežných ľudí o obnoviteľné zdroje energie. Častokrát sa stretávame s otázkami, ktorý z OZE by bol pre nich ten najvhodnejší, ekonomicky dostupný a rentabilný. Z týchto informácií vyvstal dopyt po zmapovaní využívania a potenciálu obnoviteľných zdrojov […]

Vláda SR opäť spúšťa dotácie na kotly a slnečné panely

Po Novom roku pre niektorých ľudí klesnú ceny kotlov na pelety, malých veterných elektrární či slnečných panelov. Vláda totiž v stredu odsúhlasila koncepciu podpory malých zdrojov energií. Takisto posunula parlamentu návrh novely zákona o energetike, ktorý má zjednodušiť a zlacniť pripájanie zdrojov do rozvodnej siete. Dotácie na kotly spaľujúce drevo či drevné pelety začal rozdávať už prvý Ficov […]

Spravodaj Štiepkocementové tvarovky

Zabudnite na pálenú tehlu, prefabrikáty, drevo… Na tomto mieste si môžete bezplatne stiahnuť Spravodaj týkajúci sa nového stavebného materiálu – štiepkocementových tvaroviek. Spravodaj je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti znižovania nákladov na bývanie a nových trendov v stavebníctve. 05_Štiepkocementové tvarovky

Prieskum trhu -odborné expertízy

Eko – Centrum, o.z. vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk pre vytvorenie troch odborných expertíz. Tieto expertízy budú slúžiť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí aj jeho okolí v rámci realizovaného projektu Analýza možností využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľsko – slovenskom prihraničí, podporeného prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Podklady do […]